Chỉ hiện thị ảnh đầu tiên cho blogger

09/04/2014 | Đăng: Pums Juno
Chỉ hiện thị ảnh đầu tiên cho blogger

Sử dụng 1 trong 2 đoạn code dưới đây

Code 1

<!-- Blogger có thumbnail nguồn blogspot -->
<b:if cond='data:post.isFirstPost == &quot;true&quot;'>
<b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
    <img expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.thumbnailUrl' height='72' width='72'/>
   <b:else/>
  <img expr:alt='data:post.title' height='72' src='http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png' width='72'/>
</b:if></b:if>

Code 2

<!-- Blogger có thumbnail nguồn ngoài -->
<b:if cond='data:post.isFirstPost == &quot;true&quot;'>
<b:if cond='data:post.firstImageUrl'>
    <img expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.firstImageUrl' height='72' width='72'/>
   <b:else/>
  <img expr:alt='data:post.title' height='72' src='http://lh3.ggpht.com/--Z8SVBQZ4X8/TdDxPVMl_sI/AAAAAAAAAAA/jhAgjCpZtRQ/no-image.png' width='72'/>
</b:if></b:if>

Chỉ hiện thị ảnh đầu tiên cho blogger Chỉ hiện thị ảnh đầu tiên cho blogger
3.5 20

Articles for Chỉ hiện thị ảnh đầu tiên cho blogger

Chỉ hiện thị ảnh đầu tiên cho blogger

Articles Chỉ hiện thị ảnh đầu tiên cho blogger
Facebook Google twitter
Avatar
Huy Pro
14/5/14 8:52 CH
Thay vào đâu hả anh
Reply
Avatar
Tai game mien phi
28/5/14 9:03 SA
Template blogger sơn trần làm mình đều thấy chất lượng. Càng về sau càng tối ưu
Reply