Thoát iCloud trên hầu hết các thiết bị apple

17/05/2014 | Đăng: Pums Juno
Tools sẽ chính thức ra mắt sau 3 ngày nữa
Xem tại đây

iCloud Bypass
DoulCi là thế giới đầu tiên thay thế iCloud Server, và đầu tiên trên thế giới iCloud Bypass. DoulCi sẽ bỏ qua và kích hoạt bạn iDevice cho bạn khi bạn đang mắc kẹt tại menu kích hoạt của Apple. Vì vậy, tại sao bạn sẽ sử dụng nó? Ví dụ, nếu bạn đã quên ID của bạn Apple và mật khẩu hoặc không còn có thể truy cập vào tài khoản itunes-email cũ của bạn sau đó nó không thể lấy lại kiểm soát của Apple sản phẩm của bạn! DoulCi là giải pháp mà sẽ cho phép bạn có thể lấy lại quyền truy cập permenant. Thông tin về sẽ theo ngay! Xin vui lòng chờ đếm ngược! "

Hỗ trợ hầu hết tất cả các thiết bị trừ iphone 5c, iphone 5s còn đang trong quá trình thử nghiệm
Thoát iCloud trên hầu hết các thiết bị apple Thoát iCloud trên hầu hết các thiết bị apple
2.5 10

Articles for Thoát iCloud trên hầu hết các thiết bị apple

Thoát iCloud trên hầu hết các thiết bị apple

Thoát iCloud iphone 4s,iphone 5, iphone 5s, iphone 5c, iCloud Bypass - Fake iCloud Server
Facebook Google twitter